GOSPODARSKO PRAVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Korporacijsko (statusno) pravo
 • Združitve in prevzemi
 • Konkurenčno pravo
 • Gospodarski spori
 • Gospodarsko pogodbeno pravo
 • Bančništvo in finance
 • Energetika

NEPREMIČNINSKO IN GRADBENO PRAVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Nepremičninski in gradbeni projekti
 • Nakup in prodaja nepremičnin
 • Najem in oddaja nepremičnin
 • Zastopanje v gradbenih in nepremičninskih sporih
 • Gradbeno pravo
 • Fidic

JAVNA NAROČILA IN JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Javna naročila
 • Javno-zasebno partnerstvo
 • Sestava koncesijskih pogodb

POGODBENO PRAVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Sestava pogodb
 • Pregled pogodb
 • Svetovanje in pogajanje o pogodbeni vsebini
 • Mednarodna pogodbena razmerja

INSOLVENČNO PRAVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Preventivno prestrukturiranje
 • Prisilna poravnava
 • Stečajni postopek
 • Izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika
 • Ugotovitev obstoja terjatve

KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Predkazenski postopek
 • Preiskava
 • Kazenski postopek
 • Izvrševanje kazenskih sankcij
 • Prekrškovno pravo

IZVRŠILNO PRAVO IN UREJANJE DOLŽNIŠKO-UPNIŠKIH RAZMERIJ

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Predlog za izvršbo
 • Ugovor zoper sklep o izvršbi
 • Sporazum o obročnem odplačilu dolga
 • Odlog izvršbe

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Svetovanje glede zaščite
 • Zaščita pravic
 • Zastopanje v sporih

PRAVO VARSTVA OKOLJA

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Varstvo okolja
 • Okoljska tveganja stečajnega dolžnika
 • Inšpekcijski postopki

DAVČNO PRAVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Davčni postopek
 • Davčno optimiranje
 • Izpodbijanje davčnih odločb z upravnim sporom

ŠPORTNO PRAVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Statusna ureditev športnih klubov
 • Zastopanje športnikov
 • Uveljavljanje zahtevkov pred CAS in BAT

DELOVNO PRAVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Sestava pogodb o zaposlitvi
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Disciplinska odgovornost
 • Zastopanje strank pred delovnim sodiščem

ODŠKODNINSKO IN POTROŠNIŠKO PRAVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Odškodnina
 • Zavarovalniški zahtevki
 • Odškodninska tožba
 • Potrošniško pravo

DRUŽINSKO IN DEDNO PRAVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Dedno pravo
 • Oporoka
 • Zapuščinski postopek
 • Družinsko pravo
 • Razveza
 • Ureditev premoženjskih razmerij med zakoncema
 • Varstvo in vzgoja, stiki in preživljanje otrok

UPRAVNO IN USTAVNO PRAVO

Na tem področju našim strankam svetujemo in jim nudimo zastopanje zlasti v naslednjih zadevah:

 • Upravni postopek
 • Upravni spor
 • Ustavna pritožba
 • Pobuda US
 • Pritožba na ESČP