Naši odvetniki so v primeru nujnih kazenskih zadev, zlasti v primeru hišnih preiskav in v pripornih zadevah, našim strankam dosegljivi 24 ur na dežurnem telefonu

+386 41 736 735

KAZENSKO PRAVO

Na področju kazenskega prava našim strankam nudimo pravno pomoč ter jih zastopamo v vseh postopkih pred sodišči in postopkih poravnavanja s tožilstvom. Stranke zastopamo v predkazenskih postopkih, ki potekajo pred policijo, zastopamo v kazensko preiskovalnih in kazenskih postopkih, ki potekajo pred sodišči ter v postopkih, ki so povezani z izvrševanjem kazenskih sankcij. Naši odvetniki na podlagi svojega znanja in izkušenj stranki pomagajo pri pripravi obrambe in pri pogajanju s tožilstvom za čim nižje kazni in stroške, v primeru interesa za priznanje krivde. Našim strankam pomagamo tudi v nujnih zadevah (odvzem prostosti, hišnih preiskavah ipd.).

V kazenskih postopkih zastopamo tudi oškodovance – žrtve kaznivih dejanj, jim svetujemo pri postopanju v predkazenskem postopku in zavarujemo njihove pravice v kazenskem postopku ter si prizadevamo za pravično odškodnino.

PREKRŠKOVNO PRAVO

Na prekrškovnem področju strankam svetujemo ob prejemu odločbe o prekršku ali plačilnega naloga ter za njih vlagamo ugovore, zahteve za sodno varstvo, pritožbe in druga pravna sredstva. Na prekrškovnem področju imajo naši strokovnjaki dolgoletne izkušnje s cestnoprometnimi prekrški in drugimi inšpekcijskimi postopki, v katerih pooblaščeni organi v skladu s področno zakonodajo izrekajo globe in druge sankcije.