UPRAVNO PRAVO

Upravno pravo obsega pravno ureditev v razmerju do države ter v razmerju med različnimi lokalnimi skupnostmi, pa tudi druga razmerja, v katera država posega s svojo oblastno avtoriteto, z namenom urediti razmerja na določen način. Našim strankam nudimo pomoč in strokovne nasvete pri nastopanju v upravnih postopkih ter svetujemo v upravnih postopkih. Naše stranke zastopamo v upravnih in inšpekcijskih postopkih ter za njih vodimo upravne spore.

UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR

Upravni spor je pomembno pravno sredstvo zoper dokončne odločitve upravnih organov. Za naše stranke pred dokončnostjo upravnih odločb vlagamo pravna sredstva (pritožba, obnova, ničnost, odprava po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev, ipd).

USTAVNO PRAVO

Ustavno pravo omogoča vsakomur varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki jih lahko uresničuje pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Na področju ustavnega prava naša pisarna zavzeto zastopa stranke pri zaščiti njihovih ustavnih pravic. Našim strankam nudimo zlasti naslednje storitve:

  • vlagamo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov ali splošnih aktov,
  • vlagamo ustavne pritožbe,
  • zastopamo stranke v postopkih pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  • zastopamo stranke v postopku vlaganja pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice.