Našim strankam na področju stvarnega prava zagotavljamo raznovrstne storitve, med drugim nudimo svetovanje pri nakupu in prodaji nepremičnine, pripravo pogodbe in zemljiškoknjižno izvedbo, pravno svetovanje in pripravo pogodb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine, zastopanje v pravdnih postopkih, preverjanje zemljiškoknjižnega stanja v razpoložljivih javnih podatkih in druge storitve.

Našim strankam pripravljamo raznovrstne pogodbe, ki vsebujejo ustrezna zemljiškoknjižna dovolila na podlagi katerih stranke dosežejo publicitetni učinek njihovih stvarnih pravic v zemljiški knjigi.

SOSEDSKI IN MEJNI SPORI

Našim strankam pomagamo pri zaščiti njihovih stvarnopravnih pravic s svetovanjem pred pravdnimi postopki glede ureditve stvarnopravnih razmerij ter z zastopanjem v sodnih postopkih. Naše stranke zastopamo v raznovrstnih stvarnopravnih postopkih in za njih vlagamo vindikacijske, publicijanske, imisijske ter izbrisne tožbe, tožbe zaradi motenja posesti ali druge stvarnopravne tožbe.

ZASTOPANJE STRANK

Naša pisarna ima dolgoletne izkušnje v postopkih varovanja lastninske pravice, uveljavljanja služnosti, nujnih poti, motenja lastninske pravic, imisij in drugih pravdnih postopkih. V naši pisarni smo tudi poznavalci posebnih postopkov, ko npr. postopki v zvezi s prenosi kmetijskih zemljišč, na katerih strankah nudimo svetovanje in zastopanje.

Luka Brezovec

luka.brezovec@brezovec.si