Naši odvetniki so sodelovali pri pripravi nekaterih zakonskih podlag oziroma predlogov za spremembo okoljske zakonodaje in imajo poglobljeno znanje na področju okoljskega prava.

Zlasti imajo naši odvetniki poglobljeno znanje v zvezi z reševanjem okoljske problematike v stečajnih postopkih in svetujejo stečajnim upraviteljem pri soočanju z okoljskimi tveganji stečajnega dolžnika.

Naše stranke obveščamo ter jim svetujemo pri skladnosti poslovanja z evropskimi pravnimi akti in slovensko področno zakonodajo na področju varovanja okolja. Za naše stranke pripravljamo pravna mnenja glede pravnih vprašanj s področja okoljskega prava, strankam svetujemo na področju okoljskega prava v postopkih pred upravnimi in inšpekcijskimi organi ter zastopamo na področju okoljskega prava pred sodišči.