Naša odvetniška pisarna ima bogate izkušnje na področju dednega prava in zaščiti pravic in pravnih interesov strank v dediščinskih postopkih.

Strankam pomagamo pri vprašanjih veljavnosti oporoke, vlaganja drugih oseb v premoženje zapustnika, razdelitev dediščine, razdedinjenje in drugih institutih dednega prava in svetujemo pri praktičnih rešitvah. Naše storitve obsegajo tako svetovanje pred uvedenim dedovanjem (svetovanje glede sestave veljavne oporoke, razdelitve premoženja pred smrtjo ipd.), kot tudi po njegovi uvedbi. Pri razdelitvi premoženja za časa življenja strankam svetujemo glede najustreznejšega in iz davčnega vidika najoptimalnejšega načina razdelitve premoženja ob spoštovanju okvirov, ki jih omogoča civilno in dedno pravo. Strankam prav tako nudimo storitve zastopanja pred sodišči v raznovrstnih dednopravnih postopkih.