Naši odvetniki imajo bogate izkušnje na področju svetovanja pri ureditvi pogodbenih razmerij ter sestavljanja in pregledovanja raznovrstnih pogodb.

Našim strankam pripravljamo in pregledujemo pogodbe iz vseh pravnih področij z namenom jasne ureditve pogodbenega razmerja in preprečitve nastanku spora zaradi nejasnih ali pomanjkljivih pogodbenih pravic in obveznosti. Naše stranke natančno opozorimo na njene pravice in dolžnosti, predstavimo rizike in druge posledice sklenitve pogodbe. Pri sestavi pogodb stremimo k ureditvi razmerja po želji strank in učinkovitemu zavarovanju njihovih pravic in se zato tudi aktivno udeležujemo v pogajanjih o vsebini pogodbe.

Naši odvetniki imajo bogate izkušnje s pogajanji in usklajevanju pogodb pri najkompleksnejših transakcijah in tudi razmerjih z mednarodnim elementom, t.j. pogodbenih razmerjih v tujem jeziku.

Primeri pogodb:

  • Podjemna pogodba,
  • Gradbena pogodba,
  • Pogodba o poslovnem sodelovanju,
  • Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža,
  • Opcijske in terminske pogodbe,
  • Pogodba o prodaji in nakupu nepremičnine,
  • Najemna pogodba,
  • Darilna pogodba,
  • Pogodba o preužitku, izročitvi ali dosmrtnem preživljanju,
  • Pogodba o zaposlitvi itd.