ODŠKODNINA

Za naše stranke ob nastanku materialne ali nematerialne škode svetujemo pri izbiri najboljšega in najhitrejšega načina za uveljavitev odškodninskega zahtevka pred pravdnim postopkom ali v sodnem postopku.

Zavedamo se posledic nastanka škode in si prizadevamo našim strankam zagotoviti pravično odškodnino za nastalo škodo, ne glede na njeno pojavno obliko. Za naše stranke vodimo vse potrebne postopke od nastanka škodnega dogodka do uveljavitve pravic iz tega naslova in smo jim na voljo za vsa vprašanja in pojasnila.

ZAVAROVALNIŠKI ZAHTEVKI

V primeru prometne nesreče, delovne nezgode ali drugačne poškodbe, za katero odgovarja povzročitelj, ki ima svojo odgovornost zavarovano pri zavarovalnici, prevzamemo zastopanje stranke ter za njo v postopku pred zavarovalnico vložimo odškodninski zahtevek ter prizadevamo za čimprejšnje izplačilo pravične odškodnine.

ODŠKODNINSKA TOŽBA

v primeru nastanka škode (materialne ali nematerialne) skupaj s stranko poiščemo možnosti za izvensodno ali sodno izplačilo pravične odškodnine. V primeru odločitve za vložitev odškodninske tožbe, strankam nudimo celovito zastopanje pred sodišči in svetujemo glede pravilnega postopanja pred sodiščem.

POTROŠNIŠKO PRAVO

Našim strankam svetujemo pri uveljavljanju njihovih potrošniških pravic, ki jih ureja nacionalna in evropska zakonodaja. Strankam svetujemo v zadevah varstva potrošnikov, domačo in mednarodno produktno odgovornostjo, oglaševanjem, označevanjem proizvodov, pogodbami, sklenjenimi na daljavo itd.. Strankam nudimo pravno pomoč in zastopanje pri pritožbah potrošnikov, postopkih pred tržnimi inšpekcijami in prekrškovnih postopkih.