JAVNA NAROČILA

Strokovnjaki naše pisarne imajo bogate izkušnje na področju zastopanja ponudnikov in naročnikov, v postopkih javnega naročanja in redno spremljajo vse spremembe nacionalne zakonodaje in regulativnih okvirov, ki ga postavljajo pravila EU.

Na področju javnega naročanja odvetniška pisarna sodeluje s ponudniki ali naročniki v vseh fazah postopka javnega naročanja, revizije javnih naročil in pri pripravi vseh aktov v zvezi z izvedbo pogodbe.

Našim strankam, tako naročnikom kot ponudnikom, svetujemo na področju javnih naročil in zagotavljamo vsakodnevno podporo. Za naročnike sestavljamo razpisne dokumentacije, svetujemo pri objavi in odgovorih na vprašanja ponudnikov na portalih javnih naročil, svetujemo pri sestavi odločitev o oddaji javnega naročila ter pri revizijskih postopkih.

Ponudnikom pomagamo pri sestavi ponudb, oblikovanju vprašanj za naročnike na portalu javnih naročil ter zastopamo v predrevizijskih in  revizijskih postopkih, prav tako pa ponudnikom nudimo podporo tudi v pogodbeni fazi.

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

V naši odvetniški pisarni strankam svetujemo in jih zastopamo v vseh fazah izvedbe projektov javno-zasebnih partnerstev oziroma koncesijskih razmerij. Strankam svetujemo pri izbiri najprimernejše oblike in modela javno-zasebnega partnerstva in  jim tako nudimo pomoč pri fazi priprave na izvedbo projekta, nato pa jim svetujemo pri pripravi dokumentacije, koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb ter pri siceršnjem urejanju kompleksnih razmerij med udeleženci tovrstnih razmerij, ki zahtevajo poznavanje tako javno-pravnih kot tudi civilno-pravnih okvirov takšnih razmerij.