V naši pisarni zastopamo upnike v izvršilnih postopkih pri izterjavi in zavarovanju njihovih pravic. Naše stranke zastopamo v postopkih izterjave njihovih odprtih terjatev s tem da vlagamo izvršbe, v primeru ugovora dolžnika, stranko zastopamo tudi v pravdnem postopku. Strankam aktivno pomagamo pri iskanju dolžnikovega premoženja in po potrebi vlagamo tožbe zaradi izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj. Naši pravniki si na željo stranke prizadevajo za sklenitev dogovora o obročnem poplačilu dolga, da se postopki zaključijo čim prej in brez nepotrebnega povzročanja sodnih stroškov.

Naša pisarna zastopa tudi dolžnike in v sodnih postopkih varuje njihove pravice in z namenom obvarovanja pred neutemeljenimi zahtevki. Dolžnikom pomagamo tudi pri usklajevanju dogovora z upnikom za obročno odplačilo dolga ali odlog izvršbe.