V naši pisarni se zavedamo pomembnosti zaščite in varstva pravic intelektualne lastnine in strankam svetujemo pri pridobitvi, izvrševanju in zaščiti pravic intelektualne lastnine ter postavitvi celostne strategije varovanja intelektualne lastnine.

Naši odvetniki imajo obsežne izkušnje na področju zaščite pravic intelektualne lastnine, s pravdami glede intelektualne lastnine in svetovanjem glede prenosa pravic intelektualne lastnine. Naši strokovnjaki strankam svetujejo na področjih avtorskega prava, patentnega prava, blagovnih znamk, zaščite know-howa in licenciranja.

Strankam pomagamo pri vlaganju prijave pravice intelektualne lastnine ter svetujemo v postopku registracije. Strankam prav tako svetujemo pri prenosu vseh vrst pravic intelektualne lastnine in v ta namen pripravimo ustrezne pogodbe. Strankam svetujemo in jih zastopamo tudi v postopkih reševanja sporov, povezanih s pravicami intelektualne lastnine, in sicer tako v sporih v zvezi s kršitvami blagovnih znamk kakor tudi v patentnih in avtorskih sporih, vključno z uporabo začasnih odredb.

Naše storitve na področju intelektualne lastnine vključujejo tudi registracije pravic intelektualne lastnine, sestavo licenčnih, agencijskih in drugih pogodb, povezanih s prenosom pravic intelektualne lastnine, izvedbo skrbnih pregledov na tem področju, svetovanje v zvezi z avtorskimi pravicami, vključno s kolektivnimi avtorskimi pravicami in drugo.