Naši strokovnjaki imajo večletne izkušnje na področju stečajnih postopkov, preventivnega prestrukturiranja, postopkih prisilne poravnave in prisilnega prenehanja.

Našim strankam svetujemo v postopkih finančnega prestrukturiranja za odpravo vzrokov insolventnosti ter za vzpostavitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, pri svetovanju o finančnem prestrukturiranju sodelujemo tudi s poslovno – finančnimi strokovnjaki.

Naša pisarna je sodelovala pri več stečajnih postopkih, in ima dolgoletne izkušnje pri zastopanju stečajnih dolžnikov, kot tudi upnikov v stečajnih postopkih. Upnikom v stečajnih postopkih pripravimo prijavo terjatev v stečajne postopke, v primeru, da je terjatev sporna, upnika zastopamo v sodnem postopku uveljavljanja terjatve. Našim strankam aktivno pomagamo pri iskanju premoženja stečajnih dolžnikov in pod zakonsko določenimi pogoji vlagamo izpodbojne tožbe.