DEDNO PRAVO

Naša odvetniška pisarna stranke zastopa tudi na področju dednega prava in zaščiti pravic in pravnih interesov strank v zapuščinskih postopkih.

Strankam pomagamo pri vprašanjih veljavnosti oporoke, vlaganja drugih oseb v premoženje zapustnika, razdelitve dediščine, razdedinjenja in drugih institutov dednega prava in svetujemo pri praktičnih rešitvah. Naše storitve obsegajo tako svetovanje pred uvedenim dedovanjem (svetovanje glede sestave veljavne oporoke, razdelitve premoženja pred smrtjo ipd.), kot tudi po njegovi uvedbi. Pri razdelitvi premoženja za časa življenja strankam svetujemo glede najustreznejšega in iz davčnega vidika najoptimalnejšega načina razdelitve premoženja ob spoštovanju okvirov, ki jih omogoča civilno in dedno pravo. Strankam prav tako nudimo storitve zastopanja pred sodišči v raznovrstnih dednopravnih postopkih.

DRUŽINSKO PRAVO

V naši pisarni se zavedamo kompleksnosti družinskopravnih vprašanj in sporov, kjer so nemalokrat vpletena tudi čustva in zamere. Strankam svetujemo pri postopkih razveze, ugotovitve obsega in razdelitve skupnega premoženja in čim boljši in jasni ureditvi medsebojnih razmerij, ki se nanašajo na skupne otroke (varstvo in vzgoja oz. roditeljska pravica, stiki, preživljanje). Strankam prav tako nudimo storitve zastopanja pred sodišči v družinskopravnih postopkih.