Našim strankam nudimo pravne nasvete in analize v davčnih zadevah ter zastopamo stranke v postopkih Davčne uprave Republike Slovenije in upravnih sporih pred Upravnim sodiščem RS. Strankam svetujemo tudi glede davčnih vidikov raznovrstnih poslovnih razmerij in pogodb. Odvetniki naše pisarne svetujejo strankam v zapletenih poslovnih in osebnih davčnih zadevah, z namenom, da bi na zakonit način optimitirali davčne obveznosti. Naši odvetniki po potrebi sodelujejo tudi z zunanjimi davčnimi strokovnjaki, za čim bolj celovito varstvo pravic naših strank.