Odvetniki naše pisarne so strokovnjaki na vseh področjih civilnega prava in imajo večletne izkušnje na tem področju. Naši odvetniki se na področju civilnega prava redno izobražujejo in nadgrajujejo svoje teoretično in praktično znanje.

Na civilnopravnem področju se ukvarjamo z obligacijskim, stvarnim, dednim, družinskim in izvršilnim pravom. V zadevah, ki spadajo na navedena pravna področja, naše stranke zastopamo v postopkih, ki se vodijo pred sodišči, za njih sestavljamo pogodbe in druge listine ter jim svetujemo.

DEDNO PRAVO

Naša odvetniška pisarna ima bogate izkušnje na področju dednega prava in zaščiti pravic in pravnih interesov strank v dediščinskih postopkih.

Strankam pomagamo pri vprašanjih veljavnosti oporoke, vlaganja drugih oseb v premoženje zapustnika, razdelitev dediščine, razdedinjenje in drugih institutih dednega prava in svetujemo pri praktičnih rešitvah. Naše storitve obsegajo tako svetovanje pred uvedenim dedovanjem (svetovanje glede sestave veljavne oporoke, razdelitve premoženja pred smrtjo ipd.), kot tudi po njegovi uvedbi. Pri razdelitvi premoženja za časa življenja strankam svetujemo glede najustreznejšega in iz davčnega vidika najoptimalnejšega načina razdelitve premoženja ob spoštovanju okvirov, ki jih omogoča civilno in dedno pravo. Strankam prav tako nudimo storitve zastopanja pred sodišči v raznovrstnih dednopravnih postopkih.

DRUŽINSKO PRAVO

V naši pisarni se zavedamo kompleksnosti družinskopravnih vprašanj in sporov, kjer so nemalokrat vpletena tudi čustva in zamere. Strankam svetujemo pri postopkih razveze, razdelitve skupnega premoženja in čim boljši in jasni ureditvi medsebojnih razmerij, ki se nanašajo na skupne otroke (vzgoja in varstvo oz. roditeljska pravica, stiki, preživljanje). Strankam prav tako nudimo storitve zastopanja pred sodišči v družinskopravnih postopkih.

POTROŠNIŠKO PRAVO

Našim strankam svetujemo pri uveljavljanju njihovih potrošniških pravic, ki jih ureja nacionalna in evropska zakonodaja. Strankam svetujemo v zadevah varstva potrošnikov, domačo in mednarodno produktno odgovornostjo, oglaševanjem, označevanjem proizvodov, pogodbami, sklenjenimi na daljavo itd.. Strankam nudimo pravno pomoč in zastopanje pri pritožbah potrošnikov, postopkih pred tržnimi inšpekcijami in prekrškovnih postopkih.

Luka Brezovec

luka.brezovec@brezovec.si