PODROČJA DELOVANJA

Gospodarsko pravo

Nepremičninsko in gradbeno pravo

Pogodbeno pravo

Insolvenčno pravo

Prekrškovno pravo

Izvršilno pravo

Pravo intelektualne lastnine

Športno pravo

Odškodninsko in potrošniško pravo

 Miha Goriup

 Tel: +386 (0) 82 004 339

  Fax.: +386 (0) 82 004 334

  miha.goriup@brezovec.si

Beethovnova ulica 7, 1000 Ljubljana

Tuji jeziki:

angleški, srbski, hrvaški, nemški

Izobrazba:

Pravna fakulteta v Ljubljani (2013)

Pravniški državni izpit (2017)

Dodatna izobraževanja:

Opravljen izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (2016)

Pridobljen certifikat Evropskega patentnega urada (EPO) – Intellectual Property in Business Practice (2013)

Izkušnje:

Pravnik na Centru za prenos tehnologij in inovacij IJS (2013)

Pripravnik v Odvetniški družbi Brezovec, o.p., d.o.o. (2013 – 2016)

Odvetniški kandidat v Odvetniški družbi Brezovec, o.p., d.o.o. (od 2017)

Članstva:

Odvetniška zbornica Slovenije (od 2013)

Kontakt

Vaše ime (obvezno)

Vaša E-pošta (obvezno)

Zadeva

Vaše sporočilo