PODROČJA DELOVANJA

Gospodarsko pravo

Nepremičninsko in gradbeno pravo

Javna naročila in javno zasebno partnerstvo

Pogodbeno pravo

Insolvenčno pravo

Kazensko in prekrškovno pravo

Pravo intelektualne lastnine

Pravo varstva okolja

Davčno pravo

Športno pravo

Upravno in ustavno pravo

Luka Brezovec

Tel.: +386 (0) 82 004 333

Mob.: +386 (0) 31 688 687

Fax.: +386 (0) 82 004 334

luka.brezovec@brezovec.si

Beethovnova ulica 7, 1000 Ljubljana

Tuji jeziki:

angleški, srbski, hrvaški, nemški

Izobrazba:

Pravna fakulteta v Ljubljani (2002)

Pravniški državni izpit (2008)

Dodatna izobrazba:

vpisan na podiplomski študij pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Licenca za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja

Izkušnje:

Pravnik v pravni službi gospodarske družbe (2003 – 2005)

Pripravnik v odvetniški pisarni (2005 – 2007)

Pripravnik na Višjem Sodišču v Ljubljani (2007 – 2008)

Odvetnik v odvetniški pisarni (2008 – 2011)

Odvetnik v Odvetniški družbi Brezovec, o.p., d.o.o (od 2011)

Članstva:

Odvetniška zbornica Slovenije (od 2005)

Članstvo v nadzornih svetih raznih gospodarskih družb

Častni konzul Republike Latvije v Republiki Sloveniji

Predsednik Športnega društva Pravnik (2013-2017)

Predsednik NK BRAVO 2018 – 

Objave, predavanja:

Ali je bančna garancija najboljši institut zavarovanja naročnika?

Uveljavljanje odškodnin pri gradbeni pogodbi.

Dnevi gradbenega prava. (Uradni list) 2015

Strokovne podlage za zakonsko ureditev ravnanja z odpadki in onesnaženimi nepremičninami ter odlagališči odpadkov v primeru stečaja ali likvidacije podjetja. (2015)

Kontakt

    Vaše ime (obvezno)

    Vaša E-pošta (obvezno)

    Zadeva

    Vaše sporočilo