Naša odvetniška pisarna pokriva celoten spekter gradbenega prava, ki zajema pogodbeno (gradbena pogodba) in izvedbeno pravo (izvedba gradbene pogodbe in gradbeni spori). Naše stranke so tako mala, srednja, kakor tudi velika gradbena podjetja, projektanti, nadzorniki, dobavitelji in drugi udeleženci gradbenih poslov. Naši strokovnjaki pri svetovanju strankam upoštevajo izkušnje iz bogate prakse pri udeležbi v gradbenih projektih.

Naše storitve na področju gradbenega prava vključujejo:

  • pripravo in pregled gradbenih pogodb,
  • pomoč pri pogajanjih,
  • urejanje potrebne administracije,
  • svetovanje ter vodenje pravdnih postopkov v zvezi z zahtevki s področja gradbenega prava.

Strankam svetujemo pri pridobitvi zemljišč, pri ustanovitvi skupnih vlaganj za izvedbo nepremičninskih projektov ter pri pogajanjih in sestavi pogodb o financiranju, gradbenih pogodb, pogodb o stanovanjskih in poslovnih najemih ter pogodb o upravljanju nepremičnin.

Našim strankam svetujemo pri vseh gradbenih in nepremičninskih transakcijah. Naši odvetniki ponujajo celoten spekter storitev na področju gradbenega prava investitorjem, vodjem projektov, izvajalcem in drugim udeležencem gradbenih projektov ter celovito pravno pomoč pri vprašanjih, povezanih z gradbenim pravom.

FIDIC

Strokovnjaki naše odvetniške pisarne so dobri poznavalci pravil FIDIC in so specializirani za pripravo in tolmačenje gradbenih pogodb ter spore v zvezi z  FIDIC pogodbami. Naša pisarna pripravlja gradbene pogodbe po željah naročnika in svetuje pri pripravi posebnih pogojev in gradbenih projektih. Naši odvetniki imajo na področju gradbeništva izkušnje, ki so jih pridobili pri vodenju gradbenih projektov in pri zastopanju strank pred sodišči v gradbenih sporih.

Luka Brezovec

luka.brezovec@brezovec.si